Sayaka Shionoya - Snow Flakes Love / Ichirinka 2013

P2P
Japanese. November 15, 2013 at 06:01 by ranikid.


Awesome single release by Sayaka Shionoya

MP3 / 320 / CD / 63.89 MB
J-Pop

Sayaka Shionoya - Dear Heaven 2013

P2P
Japanese. January 23, 2013 at 11:41 by ranikid.


1st single release by Sayaka Shionoya

AAC / 256 / CD
Genre: Pop