Seurieus - Serdadu Rock (Album 2008)

Music Indo. September 12, 2008 by CONFiG.


Seurieus - Serdadu Rock (Album 2008)


TrackList:

01. Seurieus Band - Situ OK, Sini KO
02. Seurieus Band - Gelap Mata
03. Seurieus Band - Di Sini Harusnya Hepi
04. Seurieus Band - Sama Sama Cari Makan
05. Seurieus Band - Pantai Cinta
06. Seurieus Band - By The Fire
07. Seurieus Band - Minum Susu
08. Seurieus Band - Skill Forevaaaah
09. Seurieus Band - Di Matamu
10. Seurieus Band - Serdadu Rock
11. Seurieus Band - Mutasi (Mutakhir & Seksi)
12. Seurieus Band - Jangan Menangis

01. Seurieus - Gelap Mata
02. Seurieus - Sendiri Itu Indah
03. Seurieus - Rocker Juga Manusia
04. Seurieus - Apanya Dong
05. Seurieus - B.D.G. Seurieus - 19 Oktober
06. Seurieus - Rock N’ Roll
07. Seurieus - Kapan Ku Punya Pacar
08. Seurieus - Izinkanlah
09. Seurieus - Ada Yang Salah Dengan Cinta
10. Seurieus - Kecuali Dia
11. Seurieus - Dirimu Satu
12. Seurieus - Bisa Baca Tulis
13. Seurieus - Valentine
14. Seurieus - Marok Paragos
15. Seurieus - Tukang Jamu

http://rapidshare.com/files/129722624/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_01_-_Situ_OK__Sini_KO.rar
http://rapidshare.com/files/129723746/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_02_-_Gelap_Mata_.rar
http://rapidshare.com/files/129724587/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_03_-_Di_Sini_Harusnya_Hepi.rar
http://rapidshare.com/files/129639717/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_04_-_Sama-Sama_Cari_Makan.rar
http://rapidshare.com/files/129725460/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_05_-_Pantai_Cinta.rar
http://rapidshare.com/files/129726738/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_06_-_By_The_Fire.rar
http://rapidshare.com/files/129727369/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_07_-_Minum_Susu.rar
http://rapidshare.com/files/129728210/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_08_-_Skill_Forevaaaaaaaaah.rar
http://rapidshare.com/files/129729334/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_09_-_Di_Matamu.rar
http://rapidshare.com/files/129730250/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_10_-_Serdadu_Rock.rar
http://rapidshare.com/files/129730970/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_11_-_Mutasi__Mutakhir___Seksi_.rar
http://rapidshare.com/files/129633845/Seurieus_-_Serdadu_Rock_-_12_-_Jangan_Menangis.rar

http://rapidshare.com/files/126417705/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_01._Gelap_Mata.rar
http://rapidshare.com/files/126420093/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_02._Sendiri_Itu_Indah.rar
http://rapidshare.com/files/126421167/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_03._Rocker_Juga_Manusia.rar
http://rapidshare.com/files/126422078/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_04._Apanya_Dong.rar
http://rapidshare.com/files/126422947/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_05._B.D.G._19_Oktober.rar
http://rapidshare.com/files/126423733/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_06._Rock__n_Roll.rar
http://rapidshare.com/files/126424636/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_07._Kapan_Ku_Punya_Pacar.rar
http://rapidshare.com/files/126425894/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_08._Izinkanlah.rar
http://rapidshare.com/files/126426784/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_09._Ada_Yang_Salah_Dengan_Cinta.rar
http://rapidshare.com/files/126427751/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_10._Kecuali_Dia.rar
http://rapidshare.com/files/126428560/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_11._Dirimu_Satu.rar
http://rapidshare.com/files/126429371/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_12._Bisa_Baca_Tulis.rar
http://rapidshare.com/files/126430141/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_13._Valentine.rar
http://rapidshare.com/files/126430953/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_14._Marok_Paragos.rar
http://rapidshare.com/files/126418913/Seurieus_Band_-_Serdadu_Rock_-_15._Tukang_Jamu.rar

Download File

Here you can download files online. Unlimited access to all sources file with one click direct download link!
Share
  • Featured link
  • [12-09-2008]

Comment