All Men are Brothers (2011) 720p HDTV x264

TV Shows. September 18, 2011 by robinhood.
All Men are Brothers (2011) 720p HDTV x264

All Men are Brothers 2011 720P HDTV x264 Full 86 Eps

All Men Are Brothers is a Chinese television series adapted from Shi Nai'an's Water Margin, one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature. The series is directed by Kuk Kwok-leung and features cast members from mainland China, Taiwan and Hong Kong. The series was first broadcast on various channels in January 2011 in mainland China.

123.74 GB

Cast

Liangshan heroes
Ray Lui as Chao Gai
Zhang Hanyu as Song Jiang
Wang Jianxin as Lu Junyi
Li Zonghan as Wu Yong
Jing Gangshan as Gongsun Sheng
Bao Li Gao as Guan Sheng
Hu Dong as Lin Chong
Zhao Qiusheng as Qin Ming
Yan Hongzhi as Huyan Zhuo
Zhang Di as Hua Rong
Huang Haibing as Chai Jin
Bai Jiancai as Li Ying
Yu Yankai as Zhu Tong
Jin Song as Lu Zhishen
Chen Long as Wu Song
Yu Bo as Dong Ping
Zhang Xiaochen as Zhang Qing
Gao Hu as Yang Zhi
Wang Li as Xu Ning
Liu Hailong as Suo Chao
Yu Boning as Dai Zong
Kou Zhanwen as Liu Tang
Kang Kai as Li Kui
Han Dong as Shi Jin
Sun Xiaofei as Mu Hong
Bai Hailong as Lei Heng
Yu Chengxi as Li Jun
Zhao Shuai as Ruan Xiaoer
Liu Ke as Zhang Heng
Liu Difei as Ruan Xiaowu
Wei Binghua as Zhang Shun
Zhang Haoxiang as Ruan Xiaoqi
Na Zhidong as Yang Xiong
Liu Guanxiang as Shi Xiu
Zhang Zichen as Xie Zhen
Du Peng as Xie Bao
Yan Kuan as Yan Qing
Chen Cheng as Zhu Wu
Na Jiawei as Huang Xin
Pan Ge as Xuan Zan
Duan Yang as Han Tao
Zhu Jie as Shan Tinggui
Jiang Xiaomeng as Wei Dingguo
Ji Qiansong as Pei Xuan
Deng Fei as Deng Fei
Yin Zeqiang as Yan Shun
Xia Tian as Yang Lin
Geng Yi as Ling Zhen
Tian Ye as Jiang Jing
Sun Boyang as Lü Fang
Yang Yang as Guo Sheng
Wang Chunyuan as Wang Ying
Liu Xiaoxiao as Hu Sanniang
Wang Zengqi as Kong Ming
Liu Liang as Kong Liang
Ying Jun as Xiang Chong
Zhou Mingyang as Li Gun
Guo Xiao'an as Jin Dajian
Zhang Chi as Ma Lin
Hong Yiping as Tong Wei
Hu Meng as Tong Meng
Li Haishan as Hou Jian
Peng Hongyu as Yang Chun
Gao Hai as Zheng Tianshou
Li Xiaolong as Song Wan
Liu Bo as Mu Chun
Liu Yulong as Cao Zheng
Gao Zhao as Du Qian
Li Shu as Xue Yong
Xie Zhang as Zhou Tong
Li Yonglin as Li Zhong
Qiu Feng as Du Xing
Yuan Min as Zhu Fu
Li Shengyu as Zhu Gui
Lü Yuantian as Li Li
Ge Min as Li Yun
Zhang Jinhe as Sun Xin
Hu Ke as Gu Dasao
Mao Zhu as Zhang Qing
He Jiayi as Sun Erniang
Cui Yang as Wang Dingliu
Liu Guanlin as Bai Sheng
Liu Fengchao as Shi Qian
Chen Lianghao as Duan Jingzhu

All Men are Brothers (2011) 720p HDTV x264

download
http://www.wupload.com/folder/571632
or
http://www.filesonic.com/folder/11734091
Watch Tv shows online. Download videos All Men are Brothers (2011) 720p HDTV x264 - unlimited stream access anywhere.

Download File

Share
  • Featured link
  • [18-09-2011]

Comment